مورد روزانه 

۸صبح تا ۸شب

سالمند اقا با کمک میرن سرویس پانسمان باید عوض بشه

گوهردشت 

حقوق ۲/۳۰۰/۰۰۰

نیروی آقا نیاز دارند

۰۹۳۶۴۸۱۸۸۱۵

خانم جعفری

دسته‌ها: اخبارکار