سالمند خانم – مورد شبانه روزی می باشد – پوشک میشن – با دخترشان زندگی میکنند.

دسته‌ها: کار