سالمندان

سالمندان نیاز دارند که فیزیوتراپیست برای آنها ماساژ انجام می دهد، افرادی که به درمان طب مکمل یا ماساژدرمانی تسلط دارند در محیط های مختلف خدمات خود را ارائه می دهند، مثلا در دفاتر خصوصی بیمارستان ها ،خانه های پرستاری استادیو ها و اماکن ورزشی و باشگاه های تناسب اندام بعضی از آنها در منزل خود میروند. انها معمولا سعی میکنند که محیطی آرام و تسکین دهنده ایجاد کنند. درمانگران طب مکمل ماساژ معمولا از سالمندان جدید خود،در مورد نشانه ها و سوابق پزشکی و نتیجه ی مطلوبشان سوال میکنند

همچنین ممکن است از طریق لمس کردن نقاط دردناک بدن ، شرایط بیمار را ارزیابی کنند، و نقاط درد را مشخص کنند و میزان فشار لازم را برای ماساژ بسنجند

ماساژ در سالمندان

سالمند معمولا روی یک میز یا تخت مخصوص دراز میکشد لباس های گشاد میپوشد یا بدون لباس بدنشان را با ملحفه میپوشانند، بغیر از نقاطی که قرار است تحت درمان با ماساژ قرار بگیرد درمانگر یا فیزیوتراپیست ممکن است از روغن یا لوسیون های خاص برای کاهش استحکاک با پوست استفاده کند

گاهی اوقات سالمند درحالی که روی صندلی نشستع است خدمات ماساژ درمانی را دریافت میکند

یک جلسه ناساژ در مانی ممکن است بسیارخلاصه باشد یا حتی یک ساعت و بیشتر زمان ببرد پرستار سالمند میتواند در برخی موارد با آموزش این موارد از طریق فیزیوتراپیست یا درمانگر تا پایان روز این حرکات را تکرار کند

ماساژ درمانی چطور روی بدن تأثیر میگذارد؟

تحقیقات علمی دو مورد ماساژ درمانی بسیار محدود است اینکه آیا ماساژ درمانی تأثیر دارد و اگر دارد چطور باعث بهبود بیماری های مختلف میشود، با وجود این شواهد زیادی وجود دارد که ماساژ درمانی روی بعضی از بیماران تأثیرات قابل توجهی داشته است البته این نتایج را نمیتوان در مورد تأثیر گذاری ماساژ روی شرایط خاص اثبات کرد

طبق نتایج بدست آمده از یک تحلیل و بررسی ماساژ درمانی، تأثیر گذار است ولی تأثیرات آن بصورت جزئی و دقیق ، هنوز بررسی نشده است

تحقیقات انجام شده در طی این تحلیل نشان میدهد که یک جلسه ماساژ درمانی میتواند در کاهش فشار خون،ضربان قلب و اضطراب حالتی ( در واکنش به یک موقیت خاص) موثر باشد

چند جلسه ماساژ درمانی میتواند اضطرابی صفتی(اضطراب کلی) افسردگی و درد را کاهش دهد