کودک

اقدامات پرستار کودک

اقدامات پرستار کودک دنیای آرامش کودک معمولا قبل از ابتلا به سرما خوردگی بی قرار میشود دمای بدن را بگیرد.اگر تب داشت موضوع را به والدینش توسط دنیای آرامش اطلاع می شود .شما با دقت هر نوع تغییری را در مدفوع کودک دمای بدن او با غذا خوردنش مورد توجه ادامه مطلب…