پرستار سالمند

روزانه۹۹/۲/۲۸

مورد روزانه  سالمندخانم  بعضی مواقع پوشک میشن خودشون خودشونو پوشک میکنن امور منزل و آشپزی فردیسکرج  تنهازندگی میکنند از ساعت ۸صبح تا ۴ بعد از ظهر حقوق ۱/۶۰۰/۰۰۰تومان  خانم رسولی۰۹۰۱۷۶۶۸۵۸۲