پرستار سالمند

۹۹/۳/۱۷شبانه روزی

مورد شبانه روزی  سالمند اقا سالم هستند و کارهای شخصیشونو انجام میدن تنها مشکلشون اینکه کم بینا هستند،مهرشهر کرج،تنها زندگی میکنند نیرو فقط میتونه ۱۲ ساعت در هفته مرخصی بره  حقوق ۳/۲۰۰/۰۰۰تومان ۰۹۰۱۷۶۶۷۸۷۲