پرستار سالمند

۹۹/۳/۱۷شبانه روزی

مورد شبانه روزی  سالمند اقا سالم هستند و کارهای شخصیشونو انجام میدن تنها مشکلشون اینکه کم بینا هستند،مهرشهر کرج،تنها زندگی میکنند نیرو فقط میتونه ۱۲ ساعت در هفته مرخصی بره  حقوق ۳/۲۰۰/۰۰۰تومان ۰۹۰۱۷۶۶۷۸۷۲

پرستار سالمند

روزانه۹۹/۲/۲۸

مورد روزانه  سالمندخانم  بعضی مواقع پوشک میشن خودشون خودشونو پوشک میکنن امور منزل و آشپزی فردیسکرج  تنهازندگی میکنند از ساعت ۸صبح تا ۴ بعد از ظهر حقوق ۱/۶۰۰/۰۰۰تومان  خانم رسولی۰۹۰۱۷۶۶۸۵۸۲