فهرست بستن

پرستار بیمار

[vc_headings borderclr=”#000000″ title=”پرستار بیمار” titleclr=”#000000″][/vc_headings]

بیماری گاهی امکان دارد برای هر شخصی در خانواده اتفاق بیفتد و از لحاظ جسمی و روحی شخص را تحت تاثیر قرار دهد.
بیماری می تواند در هر رده سنی رخ بدهد.
برخی خانواده ها به دلایلی امکان دارد تا نتوانند مراقبت های لازم را از بیمار انجام دهند.
زمانی که بیمار از بیمارستان ترخیص می شود همیشه به دنبال فردی (پرستار بیمار) هستیم تا در کنار بیمار باشد.

مراقبت

مراقبان باید بتوانند هنگام بررسی علائم بیمار و شناسایی مشکل های احتمالی، بتوانند اقدام های مناسب را انجام دهند.

متخصصین، وظیفه تصمیم گیری در مورد درمان بیماران را دارند و پرستار بیمار باید سلامت بیمار را حفظ کند.

پرستار به طور مداوم علائم و نشانه های بیمارش را رصد می کند و برای سلامتی او با تیم پزشکی همکاری کند.

مراقبان از بیماران مراقبت کرده و به مدیریت نیازهایی از جمله : جسمی، معالجه و بهبود سریعتر آن کمک می کند.

مراقب باید بیمارش را نظارت کند و هر اطلاعاتی که به تصمیم گیری در زمینه درمان را ثبت کند.

خدمات مراقبت بیمار در منزل با هدف افزایش رفاه و آسایش خانواده های بیماران و همچنین بیمار ارائه می شود.
نگهداری از بیمار و مراقبت از بیمار در منزل یا بیمارستان مسئولیت بزرگی را برای خانواده بیمار به وجود می آورد.
استفاده از خدمات پرستار بیمار اطمینان می دهد که پرستاری حرفه ای به خوبی از بیمار شما مراقبت می کند.