پرستار سالمند در منزل کرج

شرکت پرستاری دنیای آرامش ارائه دهنده پرستار سالمند در منزل کرج با سالها سابقه موفق و با برخورداری از پرسنلی مجرب و متهد در زمینه نگهداری از سالمندان، مادر بزرگ ها و پدربزرگ ها از جمله عزیزترین اعضای هر خانواده ای هستند و ما در هر سنی که باشیم به محبت و حضور دلنشین آنان نیاز داریم.

همکاران ما در خدمات پرستاری سالمند در منزل کرج می توانند یکی از بهترین افراد برای نگهداری از سالمند عزیز شما به صورت دائمی، روزانه، شبانه، تمام وقت یا نیمه وقت باشند. مراقبین متعهد می شوند که وظایف خود را آنگونه که شما از ما انتظار دارید انجام دهند و احساس امنیت را در شما ایجاد کنند؛ تا با گذشت زمان، شما رضایتتان را از ما و مراقبین ما حاصل نمایید.

خدمات پرستاری شبانه روزی کرج

پس از اعزام نیرو و رضایت کارفرما از نحوه ی خدمات پرستاری نوبت به عقد قرارداد می رسد .

قرارداد پرستاری به دو دسته تقسیم میشود ؛

۱- قرارداد کوتاه مدت

۲- قرارداد بلند مدت

قراردادهای دفتر پرستاری جهت پرستار سالمند به صورت کوتاه و بلند مدت که شامل تنظیم میگردد.

مشتریانی که قراردادهای بلند مدت را انتخاب می کنند از تخفیفات شرکت برخوردار می شوند .
میزان قیمت پرستار در منزل به مدت زمان قرارداد بستگی دارد .
افزایش آسایش و رفاه باعث شده است روز به روز خانواده های بیشتری به دنبال استفاده از خدمات پرستاری باشند.