ماساژ درمانی در سالمندان

سالمندان

سالمندان نیاز دارند که فیزیوتراپیست برای آنها ماساژ انجام می دهد، افرادی که به ماساژدرمانی تسلط دارند.
این افراد در محیط های مختلف مثلا در دفاتر خصوصی بیمارستان ها ،خانه های پرستاری ارائه خدمات می دهند.
انها معمولا سعی میکنند که محیطی آرام و تسکین دهنده ایجاد کنند.
درمانگران طب مکمل ماساژ معمولا از سالمندان جدید در مورد سوابق پزشکی و نتیجه ی مطلوبشان سوال می کنند.
از طریق لمس کردن نقاط دردناک بدن ، شرایط بیمار را ارزیابی کنند میزان فشار لازم را برای ماساژ بسنجند.

ماساژ درمانی در سالمندان

ماساژ در سالمندان

سالمند معمولا روی یک میز یا تخت مخصوص دراز میکشد لباس های گشاد می پوشد.
درمانگر یا فیزیوتراپیست از روغن یا لوسیون های خاص برای کاهش استحکاک با پوست استفاده کند.
گاهی اوقات سالمند درحالی که روی صندلی نشستع است خدمات ماساژ درمانی را دریافت میکند.
یک جلسه ناساژ در مانی ممکن است بسیارخلاصه باشد یا حتی یک ساعت و بیشتر زمان ببرد.
پرستار سالمند میتواند در برخی موارد با آموزش تا پایان روز حرکات را تکرار کند.

ماساژ درمانی چطور روی بدن تأثیر میگذارد؟

تحقیقات علمی در مورد اینکه آیا ماساژ درمانی تأثیر دارد و اگر دارد چطور باعث بهبود بیماری های مختلف میشود.
با وجود این شواهد زیادی وجود دارد که ماساژ درمانی روی بعضی از بیماران تأثیرات قابل توجهی داشته است البته این نتایج را نمیتوان در مورد تأثیر گذاری ماساژ روی شرایط خاص اثبات کرد.
طبق نتایج بدست آمده از یک تحلیل و بررسی ماساژ درمانی، تأثیر گذار است ولی تأثیرات آن بصورت جزئی و دقیق ، هنوز بررسی نشده است.
تحقیقات انجام شده در طی این تحلیل نشان میدهد که یک جلسه ماساژ درمانی میتواند در کاهش فشار خون،ضربان قلب و اضطراب حالتی ( در واکنش به یک موقیت خاص) موثر باشد.
چند جلسه ماساژ درمانی میتواند اضطرابی صفتی(اضطراب کلی) افسردگی و درد را کاهش دهد